Projekti

Irkutsk

Šis projekts tika realizēts Irkutskas TEC (bijusī Irkutskas TEC – 5), Šelehovas iecirkņa ūdens sagatavošanas cehā, Krievijas Federācijā. Vecā ūdens attīrīšanas sistēma pakāpeniski tika nomainīta pret mūsdienu prasībām atbilstošu sistēmu, kas balstās uz membrānu tehnoloģijām, iekļaujot trīs ultrafiltrācijas un atgriezeniskās osmozes ierīces, kā arī papildaprīkojumu. Tādējādi, jaunā ceha kopējā ražotspēja sastādīja 129 m3/h.
Projekta uzdevums bija ultrafiltrācijas ierīču pilnīga automatizācija (vārstu un sūkņu darbības kontrole saskaņā ar uzstādītajiem parametriem), kopējo jaunā ūdens sagatavošanas ceha vadības sistēmu izstrādāšana (atsevišķu ierīču ieslēgšana/izslēgšana vienmērīga ūdensapgādes līmeņa uzturēšanai), kā arī vizualizācijas sistēmas izveidošana, kas ļautu operatoriem pilnībā kontrolēt un vadīt procesu un iegūt datu vēsturi.
Ceha modernizācija tika veikta divos posmos: pirmajā, jaunajai ūdens attīrīšanas sistēmai bija jānodrošina 1/3 nepieciešamā ūdens daudzuma sagatavošana, 2/3 nodrošināja vecais cehs; otrajā posmā – sistēma tika ieslēgta uz pilnu jaudu, lai pilnībā nodrošinātu attīrītā ūdens nepieciešamo apjomu.
Viena no šī projekta pamatprasībām bija pēc iespējas lielāka ceha darbības nodrošināšana gadījumā, ja nedarbojas kāda no ūdens attīrīšanas sistēmas sastāvdaļām vai kāds no automātikas komponentiem, jo attīrīta ūdens padeves pārtraukšana novestu pie TEC avārijas apstāšanās, kas ziemas periodā, ziemeļu reģiona apstākļos ir nepieļaujami.
Otra svarīga pamatprasība bija operatoriem sniegtās informācijas uzskatāmība, kā arī vadības procesa vienkāršība un pieejamība.
Izveidotā automatizācijas sistēma ļauj vadīt ultrafiltrācijas ierīces automātiskajā, pusautomātiskajā un testa režīmā; atgriezeniskās osmozes ierīces – automātiskajā un pusautomātiskajā režīmā; automātiski testēt membrānu viengabalainību; tāpat sistēma veic bāzes attīrīšanas funkcijas  un ziņo par katras ultrafiltrācijas ierīces pastiprinātas attīrīšanas nepieciešamību; nodrošina ierīču rotāciju un, attiecīgi, vienmērīgu nolietojumu.
Vizualizācijas sistēma ļauj operatoriem izsekot ierīču darba gaitai; shēmveidīgi aplūkot visus pieejamos parametrus un vissvarīgākos arī grafiku veidā; vadīt visa ceha darbību vai arī atsevišķas ceha daļas; veikt detalizētu ceha darbības parametru iestatīšanu; ziņot par bojājumiem un nepieciešamajām darbībām; mainīt ierīču rotācijas kārtību; nepieciešamības gadījumā izslēgt no ekspluatācijas atsevišķas ierīces to remontam un apkalpošanai. Visi svarīgākie parametri, datu un avāriju vēsture tiek arhivēti ar iespēju iekopēt šos datus arī personālajā datorā.
Ņemot vērā, ka ceha operatori līdz modernizācijai nebija strādājuši ar šāda tipa ierīcēm un automātiskās vadības sistēmām, tika veikta ilgstoša apmācība par sistēmas darbības principiem, vadības procesa drošību un darba optimizāciju. Bez tam automātikas darbs un vizualizācijas noformējums/interfeiss tika organizēts tā, lai maksimāli novērstu sistēmas darbībai nepareizu vai bīstamu operatora rīcību.
Projekts tika veidots uz Siemens Simatic S7-300 kontrolleru bāzes, ar Siemens Simatic Multi Panel Touch grafisko paneļu izmantošanu, 2007.-2008.gadā.

Copyright © SIA Sistematiks. Visas tiesības aizsargātas.
porno porno izle sex hikaye sikis hikaye bayan escort