Projekti

Koģenerācija

2011. gadā pie mums vērsās kompānija Enertecgreen, kas atrodas Latvijā, Viļānos. Specializējoties GreenEngine - „zaļās” enerģija ražošanas tehnoloģiju izstrādē, kompānija piedāvāja izstrādāt automatizācijas sistēmu koģenerācijas iekārtai, kas darbojas ar biodegvielu, ar siltuma jaudu 2,5 MW un elektrisko jaudu 1,0 MW.

Iekārtas darbība balstās uz biomasas gazifikāciju, konkrētāk, uz cietā vai šķidrā kurināmā organiskās daļas pārveidošanu degošās gāzēs, izmantojot sakarsēšanu līdz augstām temperatūrām (1000 – 2000 oC) ar oksidētāju. GreenEngine atšķiras no biomasas gazifikācijas  ar hibrīda tehnoloģiju, kas ļauj novērst galvenos gazifikācijas trūkumus – darvas veidošanos gāzē un pelnu kušanu.

Izstrādātās „zaļās” enerģijas priekšrocība ir tāda, ka to iegūst no atjaunojamām izejvielām. Kā arī tās ražošanas procesā nerodas kaitīgie izmeši, piesārņoti notekūdeņi vai citi apkārtējai videi kaitīgi atkritumi.

Kā biomasu var izmantot jebkurus pieejamos putnkopības, lauksaimniecības un mežsaimniecības cietos atkritumus: salmi, rīsu sēnalas, cukurniedres u.c.

Iekārtas sastāvā ietilpst degvielas glabāšanas un dozēšanas rezervuāri, lenšu konveijeri, ar kuru palīdzību granulas dozē un transportē uz gazifikācijas reaktoru, kurš sastāv no divām zemas un augstas temperatūras zonām. Katrai zonai ir kontrolējama gaisa padeve, lai varētu regulēt degvielas īpašību (mitruma, pelnainības, frakcijas u.t.t.) svārstības, kas var ietekmēt oksidēšanās un atjaunošanās reakciju. Iegūtās gāzes primārā dzesēšana notiek gaisa siltummaiņos, sekundārā – ūdens siltummaiņos. Tāpat iekārtas sastāvā ietilps filtrācijas sistēmas, kas ļauj attīrīt gāzi no darvas, pelniem, citām sīkām daļiņām un novērst ūdens kondensēšanos. Pēc kā gāze nonāk iekšdedzes dzinējā, kas pieslēgts pie ģeneratora. Ģeneratora darba procesā tiek izstrādāta „zaļā” elektroenerģija.

Izveidotā automātikas sistēma ļauj veikt iekārtas automātisku vadību. Vienas no sistēmas komponentēm ir liels skaits frekvenču regulatoru, kas vadībai un datu apmaiņai apvienoti Profibus tīklā. Kompleksa sastāvā esošā vizualizācijas sistēma, kas veidota uz Siemens TIA Portal programmnodrošinājuma bāzes, ļauj operatoriem kontrolēt un vadīt procesu ar personālā datora palīdzību.

Sistēmas galvenās komponentes:

  • kontrolieris ar ieeju un izeju komplektu Siemens Simatic S7-400 (414-3 DP);
  • grafiskais panelis Siemens PT1200 Comfort;
  • programmnodrošinājums programmēšanai STEP7 un vizualizācijai Siemens TIA Portal v.11.

Pastāv iespēja attālināti piekļūt programmnodrošinājumam ar VPN Connection palīdzību. Tas ļauj savlaicīgi analizēt un veikt izmaiņas programmnodrošinājumā.

Copyright © SIA Sistematiks. Visas tiesības aizsargātas.
porno porno izle sex hikaye sikis hikaye bayan escort