Projekti

TEC-1

Šis projekts tika veikts kā novecojušās Rīgas TEC-1 modernizācijas projekta daļa, kas paredzēja jaunas stacijas izbūvi ar sekojošu vecās stacijas ekspluatācijas pārtraukšanu. Jaunās stacijas kompleksā ietilpst koģenerācijas stacija, kas sastāv no divām enerģētikas turbīnām, vienas tvaika turbīnas un diviem ūdensapsildes katliem ar katra atsevišķo jaudu 116 MW, aprīkotiem ar tīkla sūkņiem.

Projekta uzdevums bija pilnībā automatizēt ūdens apsildāmos katlus un to papildiekārtas, izveidot lokālo vadību un organizēt datu apmaiņu ar koģenerācijas stacijas vadības sistēmu attālinātas kontroles iespējas nodrošināšanai.

Katlumājas iekārta sastāv no diviem ūdensapsildes katliem KVGM-100 ar četriem kombinētiem degļiem (gāze, šķidrais kurināmais), tīkla ūdenssistēmas cirkulācijas un papildaprīkojuma.

Šī projekta ietvaros tika automatizēts liels siltumapgādes mezgls, otrs lielākais Rīgā, ņemot vērā jaudas parametrus. Tāpēc tika izvirzītas ļoti augstas prasības sistēmas drošībai un uzticamībai. Tā kā katlu darbībā tiek izmantotas potenciāli bīstamas vielas, tad īpaša uzmanība tika veltīta ekspluatācijas drošībai.

Augstas drošības un unifikācijas nodrošināšanai darbā ar stacijas enerģētiskās daļas iekārtu automatizāciju, tika izmantoti ABB AC 160 kontrolleri un Telemecanique Magelis XBT GT 6000 grafiskie paneļi kā lokālās vadības sastāvdaļas. Saikne ar koģenerācijas iekārtu vadības sistēmu bāzējas uz ABB AC 450 kontrolleriem un ABB Advant Station 500 vizualizācijas sistēmu, kas organizēta pa AF-100 maģistrāli.

Vadības sistēma ir sadalīta 3 pamatblokos:
Katls nr.1
Katls nr. 2
Kopējās stacijas iekārtas
Par katru minēto bloku atbild atsevišķs kontrolleris. Visi kontrolleri savā starpā ir saistīti ar AF-100 maģistrāli, pa kuru notiek datu apmaiņa.

Degšanas automātika ir uzstādīta katram katla deglim atsevišķi saskaņā ar neatkarīgu shēmu, izmantojot vācu ražotāja DURAG komponentus.

Katlu degļu kontrole ir uzstādīta pa pāriem.  Katli var darboties gan uzstādītās jaudas uzturēšanas režīmā, gan arī temperatūras uzturēšanas režīmā. Neatkarīgi no katla/u darba režīma, sistēma spēj kontrolēt ūdens patēriņu, kas tiek ievadīts tīklā vai siltumtīklu cauruļu spiedienu.

Izmēģinājumu rezultātā tika reģistrēti sekojoši katlu kompleksa darba parametri:
Siltumslodzes diapazons:       11.6 - 232 MW (bezpakāpju)
Izejošā ūdens temperatūra: 60 - 150 C
Katlu telpas ūdens patēriņš: 50 - 6000 m3/h
Atmosfēras izmeši: NOx < 150 mg/m3
CO < 100 mg/m3

Copyright © SIA Sistematiks. Visas tiesības aizsargātas.
porno porno izle sex hikaye sikis hikaye bayan escort