Projekti

TEC-1, Tehnoloģija

Mūsu mājas lapā jau tika stāstīts par Rīgas TEC-1 modernizācijas projektu ar mūsu speciālistu piedalīšanos. Šī apraksta mērķis ir sniegt plašāku pārskatu par minētās stacijas ūdens apsildes katlu bloka automatizācijas sistēmās izmantoto tehnoloģiju. Protams, ka detalizēts izklāsts aizņemtu vairākas lappuses un diez vai spētu daudzus ieinteresēt, tāpēc zemāk aprakstīsim tikai pašus pamatprincipus. Savukārt, tos, kam ir nepieciešama detalizēta informācija, lūdzam sazināties ar mums - dati ir norādīti Kontaktu sadaļā.

 

Rīgas TEC-1 katlu telpas ir automatizēti kompleksi, kas bez operatora iejaukšanās spēj uzturēt dažādām sistēmām nepieciešamos parametrus, kā arī iedarbināt attiecīgās iekārtas. Kā jau tika minēts projektu aprakstā, šajā TEC darbojas divas katlu mājas:

1)      galvenā katlu māja, kas sastāv no diviem ūdens apsildes katliem, katrs no tiem ar 116MW jaudu; sūkņu stacijas ar trim sūkņiem un sūkņu minimālās cirkulācijas apgādes līnijas, kā arī pārlaides līnijas.

2)      Papildus katlu māja, kurā ietilpst 116MW ūdens apsildes katls, sūkņu stacija ar diviem sūkņiem un sūkņu minimālās cirkulācijas apgādes līnija, katlu mājas pārlaides līnija un pieslēgšanās līnija pie galvenās katlu mājas.

 

Katram katlam ir savs gaisa iesūknēšanas ventilators, dūmsūcējs, recirkulācijas sūknis, aizbīdņu un regulatoru komplekss, četri bikurināmā degļi (gāze vai dīzeļdegviela).

Katlu māju automātikas sistēma ir sadalīta daļās – noteikta katla un tā ekspluatācijas iekārtu vadība (katram katlam atsevišķi); attiecīgās katlu mājas vispārējo stacijas iekārtu vadība (galvenajai un papildus katlu mājai atsevišķi).

Katla automatizētās vadības sistēma uztur nepieciešamo katla ūdens režīmu, kā piemēram:

1)      katla minimālā cirkulācija nodrošina tā ūdens caurulīšu drošību pret pārkaršanu;

2)      katla izplūdes zonas spiediens nodrošina pret tvaika veidošanos katla iekšpusē;

3)      katla ieplūdes zonas temperatūra (pēc iekurināšanas un nepieciešamās temperatūras sasniegšanas izplūdes zonā) pasargā no kondensāta rašanās.

 

Bez tam, automātiski tiek nodrošināti tie parametri, kas nepieciešami attiecīgās katla jaudas sasniegšanai konkrētā brīdī, kā arī drošai un efektīvai kurināmā sadedzināšanai:

1)      spiediens degļu gaisa padeves kārbā (mainās atkarībā no jaudas), degšanas stabilitātes un katla izplūdes samazināšanas vienmērīga regulēšana;

2)      kurtuves retinājums (ieskaitot maksimāli ātru atstrādāšanu iekurināšanas brīdī nenovēršamajā lēcienveida paaugstinājumā);

3)      kurināmā spiediens pirms degļiem (gāzes vai dīzeļdegvielas).

 

Kopējā stacijas automātika nodrošina nepieciešamo katlu mājas ūdens režīmu un uztur to ar sūkņu stacijas palīdzību, atkarībā no situācijas, nepieciešamo katlu mājas izplūdes spiedienu vai arī patēriņu, kā arī ierobežo katlu patēriņu ar katlu mājas auksto pārlaidi, nodrošinot sūkņu stacijas minimālo izlietojumu.

Vispārējās stacijas vadības pamatuzdevums ir nepieciešamās temperatūras uzturēšana tīkla izejā, kas tiek panākta ar katlu noslodzes regulēšanu un ūdens sadali.

Kā jau tika minēts projekta aprakstā, TEC-1 papildus katlu māja spēj darboties gan pilnīgi autonomā režīmā, gan arī kopā ar galveno katlu māju. Pārslēgšanās no viena režīma uz otru ar attiecīgām kontroles loģikas izmaiņām un noslodzes un ūdens sadales metodēm notiek automātiski, operatoram tikai jāievada savienojošās armatūras noslēgšanas komanda.

Kopējā darba režīmā galvenās katlu mājas visas stacijas kontrolieris vada trīs katlus un piecus sūkņus kā vienotu staciju, deaktivējot sūkņu stacijas minimālā patēriņa nodrošināšanas līnijas un papildus katlu mājas pārlaides līnijas. Visi iedarbinātie katli izlīdzinās saskaņā ar noslodzi un patēriņu, neskatoties uz hidraulikas atšķirībām.

Nepieciešamības gadījumā operatoram ir iespēja manuāli ievadīt noteikta katla noslodzi; šādā gadījumā kopējās noslodzes attiecīgā brīža atlikums tiek sadalīts pa automātiskā režīma katliem.

Papildus katlu mājas autonomā režīma gadījumā kopējie stacijas kontrolieri darbojas neatkarīgi, katrs uzturot savus temperatūras parametrus un ūdens režīmu – spiedienu vai patēriņu.

Katlu māju pieslēgšana tīklam (neatkarīgi no papildus katlu mājas režīma), katla palaišana, apturēšana un atslēgšana no tīkla abās katlu mājās notiek automātiski. Atslēgtās katlu mājas automātiska pieslēgšana tīklam notiek 15 minūšu laikā, katla palaišana – vēl 15 minūtes, attiecīgi nepieciešamības gadījumā, 30 minūšu laikā operators spēj kontrolēt katlu, kas ir pilnībā pieslēgts nepieciešamās noslodzes parametriem.

Viena vai vairāku degļu nodzišanas gadījumā attiecīgais katls turpina darboties ar atlikušajiem degļiem, tomēr bez jaudas kāpinājuma. Pēc operatora komandas samazināt attiecīgā katla jaudas rādītājus un degļu aizdegšanas parametru uzstādīšanas, to atkārtota palaišana notiek automātiski, katls atkal kļūst pieejams pilnvērtīgai ekspluatācijai. Operatora komandas nepieciešamība šajā gadījumā tiek noteikta ar papildus katla iespējamo pārslēgšanu un ļauj minimizēt īslaicīgas jaudas zuduma sekas.

Neatkarīgi no režīma, automātiskās vadības sistēma kontrolē potenciāli bīstamos parametrus gan katliem (ūdens, gaisa, kurināmā spiedienu, ūdens patēriņu, kurtuves retinājumu, ūdens temperatūru, svarīgāko sensoru kļūmes, liesmas atraušanos no degļa), gan katlu mājās (ūdens spiediens dažādos punktos, gāzes noplūde, sensoru kļūmes, ventilācijas sistēmas kļūmes) un bīstamas situācijas gadījumā veic attiecīgus pasākumus.

Copyright © SIA Sistematiks. Visas tiesības aizsargātas.
porno porno izle sex hikaye sikis hikaye bayan escort